Bạn có bất cứ câu hỏi nào? GAT sẽ trả lời!

Bạn có thể tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp ở bên dưới

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm sao để mượn được sách qua GAT?

Sau khi đăng nhập, các bạn làm theo các bước sau để mượn sách:

  • Bước 1: Nhập tên cuốn sách mà bạn muốn mượn vào ô tìm kiếm
  • Bước 2: Nhấn nút “mượn sách” và lựa chọn người chia sẻ phù hợp
  • Bước 3: Soạn lời nhắn và chọn thời gian sẽ trả sách
  • Bước 4: Đợi chủ sách đồng ý và hẹn thời gian địa điểm đến lấy sách